0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

CBRB benoemt nieuwe directeur

Het bestuur van het CBRB heeft Drs. Robert Kasteel aangesteld als nieuwe directeur. Kasteel volgt Ing. Robert Tieman op, die een functie heeft aanvaard bij Deltalinqs. Als voormalig bestuurslid is Kasteel goed bekend met de activiteiten van het CBRB.

De komende tijd gaat het CBRB in nauw overleg met zijn leden de strategie van de organisatie herijken, nu besloten is om niet meer aan het transitiecomité deel te nemen. Van oudsher is het CBRB een binnenvaartbrede organisatie die inhoudelijk sterk is en die gericht is op kwaliteit. Het CBRB onderscheidt zich ook door een groot netwerk in en om de binnenvaartsector, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast wordt het CBRB gesteund door zijn leden die bedrijfsmatige expertise op alle deelterreinen van de binnenvaart inbrengen.

Vertrouwen

Het CBRB erkent dat de belangen van de leden enigszins in de verdrukking zijn gekomen tijdens ‘transitieproces’, maar ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. De komende tijd zal het CBRB zich, in nauwe afstemming met de leden, richten op een nieuwe, zelfstandige positionering van het CBRB. De leden moeten het CBRB weer herkennen als een daadkrachtige brede branchevereniging met een eigen visie.

via: www.scheepvaartkrant.nl