0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

ECT verliest zaak om megaclaim

Containerstuwadoor ECT heeft de rechtszaak tegen Havenbedrijf Rotterdam verloren. Het Havenbedrijf hoeft geen schadevergoeding te betalen.

Dit heeft de rechtbank in Rotterdam woensdagochtend bepaald.

Die vindt dat het Havenbedrijf geen misbruik heeft gemaakt van een economische machtspositie. ECT had de zaak aangespannen omdat het vreesde grote schade te zullen lijden als gevolg van de opening van de twee nieuwe terminals van RWG en APMT op Maasvlakte 2. Het bedrijf koppelde daar een claim van meer dan een miljard euro aan.

Volgens de rechtbank zijn ‘er geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die de conclusie zouden kunnen rechtvaardigen dat Havenbedrijf Rotterdam jegens ECT misbruik heeft gemaakt van een economische machtpositie, wanprestatie heeft gepleegd, of onrechtmatig heeft gehandeld of nagelaten. Het Havenbedrijf mocht een beleid voeren dat was gericht op het bevorderen van het ontstaan van meer concurrentie tussen containeroverslagbedrijven in de Rotterdamse haven.’

In een eerste reactie zegt het Havenbedrijf dat het ervan overtuigd was dat steeds correct is gehandeld en dat de verschillende terminal operators gelijk behandeld zijn. ‘We hebben het altijd betreurd dat deze kwestie tot een rechtszaak heeft geleid. We hopen dat, nu deze duidelijke uitspraak er ligt, we dit boek snel kunnen sluiten en samen met ECT en de overige stakeholders onze energie kunnen besteden aan het versterken van de concurrentiepositie van Rotterdam.’

De rechter heeft alle claims van ECT van de hand gewezen. De stuwadoor eiste onder meer vernietiging van de concessie van RWG, schadevergoeding wegens het creëren van ‘disproportionele overcapaciteit’, nietigverklaring van de bonus-malusregeling van RWG en APMT voor het aanbrengen van nieuwe lading en terugbetaling van de kosten van de verbreding van de Amazonehaven.

In een eerste reactie noemt ECT-woordvoerder Rob Bagchus de uitspraak ‘zeer teleurstellend en onverwacht’. Het containerbedrijf kan nog niet zeggen of er hoger beroep wordt ingesteld: ‘Daarvoor moet we eerst het vonnis bestuderen’. In een persbericht laat het bedrijf weten dat hiermee een oplossing van de problemen in de Rotterdamse containeroverslagsector niet dichterbij komt. ‘Maasvlakte 2 zal Maasvlakte 1 kannibaliseren, met als gevolg leegstand en een fors verlies aan arbeidsplaatsen’, heet het.

ECT blijft van mening dat afspraken en toezeggingen niet zijn nagekomen en dat uitgangspunten en spelregels zijn veranderd. ‘Het gevolg is dat ECT enorme schade oploopt.’ Volgens het bedrijf leidt de uitbreiding van de capaciteit met zo’n 50% extra overslagcapaciteit tot ‘grote economische en sociale problemen, die zich gaan voordoen op de Eerste Maasvlakte’.

Volgens ECT is dat in tegenstelling met de afspraken die Rijk en gemeente hebben gemaakt bij de besluitvorming over de Tweede Maasvlakte. ’De nieuwe Maasvlakte zou worden aangelegd om te voldoen aan de toekomstige vraag naar ruimte en voor nieuw volume’.

Bestuurder Niek Stam van FNV Bondgenoten noemt de beslissing van de rechter ‘geen goede uitspraak’. ‘Dit betekent dat het voorspelde sociale bloedbad er ook echt komt. De rechter heeft daar blijkbaar maling aan’. De bond vindt dat het Havenbedrijf dat moet voorkomen. Hij wil dat oudere werknemers bij ECT nog maar 50% van de tijd gaan werken om banenverlies te voorkomen. Het Havenbedrijf zou dan een deel van de kosten moeten betalen.

Dat plan wordt volgens hem gesteund door de internationale transportvakbond ITF, die daarover een brief naar topman Allard Castelein van het Havenbedrijf heeft gestuurd. RWG heeft volgens hem een soortgelijke brief ontvangen, omdat dat bedrijf weigert om een cao af te sluiten.

via: www.nieuwsbladtransport.nl