0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

Husa stapt uit spoorvervoer

Husa Transportation van ondernemer Rob van Gansewinkel, de enig overgebleven Nederlandse lange afstandsspoorvervoerder, stopt met het rijden van treinen.

De zogenoemde tractie-activiteiten van werkmaatschappij HTRS worden beëindigd. Van Gansewinkel benadrukt dat de logistieke activiteiten van de ongeveer 230 werknemers tellende groep worden voortgezet en uitgebouwd.

De activiteiten van HRTS Nederland worden ontmanteld en de contracten worden aan bestaande partners overgedragen. HTRS Süd in München wordt verkocht, mogelijk al binnen enkele weken. In totaal gaat het naar schatting om een kleine twintig locomotieven en zo’n 75 werknemers.

Van Gansewinkel stapte ongeveer tien jaar geleden in het spoorvervoer via de overname van het Nederlandse ACTS, dat zich vooral met afvalvervoer bezighield. Enkele jaren geleden voegde hij twee Duitse spoorvervoerders toe aan de inmiddels geformeerde Husa-groep, die daarmee de sprong naar het internationale intermodale vervoer wilde maken.

De Brabantse ondernemer, zoon van Leo van Gansewinkel die het gelijknamige afval- en milieuconcern oprichtte, zegt het slachtoffer geworden te zijn van de ‘immer stijgende prijzen voor infrastructuur’ en het gebrek aan een eerlijk speelveld, met name omdat de binnenvaart niet direct voor het gebruik van de infrastructuur wordt aangeslagen. Spoorvervoerders betalen daar via de gebruiksvergoeding aan infrabeheerders – in Nederland ProRail en Keyrail – wel voor.

Hij wil niet zeggen hoe groot het verlies de afgelopen tien jaar is geweest, maar zegt wel vooral in het begin ‘een stukje verliesfinanciering’ te hebben genomen om schaalgrootte te bereiken. ‘Met een omzet van rond de 200 miljoen kan je in deze marginale markt je investeringen nog wel financieren, maar zo ver zijn we niet gekomen.’ Hij schat de jaaromzet van de spooractiviteiten op zo’n 35 miljoen euro.

Hij zegt verder dat de liberalisering van de spoorwegmarkt ‘voor ons heeft gefaald’. ‘Het lijkt erop dat alleen de voormalige staatsbedrijven en een paar grote beursgenoteerde groepen in deze markt kunnen overleven. We voelen ons na een krachtinspanning van bijna tien jaar als de bekende hond, die al cirkeltjes draaiend zichzelf in de staart bijt, maar geen stap vooruit komt.’

Hij wijst er tenslotte op dat het Nederlandse spoorvervoer door de hoge infrastructuurkosten op achterstand staat ten opzichte van het buitenland. ‘Mooi dat hier ERTMS wordt aangelegd, maar het maakt de locomotieven wel duurder’, geeft hij ten voorbeeld. ‘Het product spoor is in Nederland te duur gemaakt’, vindt Van Gansewinkel.

Het overblijvende deel van Husa gaat zich richten op spoorvervoer dat bij derden wordt ingekocht, ander intermodaal vervoer, opslag en distributie en inland terminalexploitatie. Tot die activiteiten behoren onder meer IMS Veendam, IMS Zuid, Groningen Railport, RailMotion en een belang van 49% in rail operator Shuttlewise.

via: www.nieuwsbladtransport.nl