0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

Kabinet ziet af van verplicht wegen van zeecontainers

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ziet af van het voorstel alle geladen zeecontainers gecertificeerd te wegen voordat ze aan boord van een schip mogen worden geplaatst.

Schultz wil in IMO effectievere maatregelen bepleiten

De Tweede Kamer reageerde vorige week kritisch op dit plan, vooral omdat de regering na een motie van het PvdA-Kamerlid Jacobi eerder al ‘het beter zekeren van zeecontainers voortvarend heeft opgepakt’. Wegen voorkomt niet het overboord slaan van containers, maar containers met een niet juist opgegeven gewicht hebben wel invloed op de stabiliteit van schepen.

In een nieuwe motie vroegen VVD en PvdA de minister andere maatregelen te onderzoeken, waarop de bewindsvrouw toezegde in internationaal verband niet langer een weegverplichting voor geladen containers te bepleiten. De motie werd dinsdag bij de stemmingen door een grote meerderheid van de Kamer gesteund.

Volgens VVD en PvdA drijft de oorspronkelijke maatregel de vaste lasten van bedrijven omhoog, terwijl onduidelijk is of de maatregel bijdraagt aan terugdringing van het aantal verloren containers op zee.

Verladersorganisatie EVO deelt de kritiek van VVD en PvdA en vindt de toezegging van de minister verstandig. EVO bepleit als alternatief een wettelijke deadline voor aanlevering van gewichtsgegevens. Hierdoor beschikken verladers en containerrederijen over de meest actuele gewichtsdata bij belading van een schip. Dit vermindert het toch al kleine risico dat containers door gebruik van verkeerde gewichtsgegevens overboord slaan.

Gewicht
Het door verladers opgegeven gewicht van containers wordt soms niet op tijd in de administratie van rederijen verwerkt, waardoor schepen worden beladen met containers die een ander gewicht hebben dan in de stuwplannen is opgenomen. In extreme gevallen leidt dit tot stabiliteitsproblemen van het schip, waardoor containers overboord kunnen slaan.

Voor Nederlandse handels- en productiebedrijven die hun goederen in containers laten vervoeren komt de koerswijziging van het kabinet op het juiste moment. Verladers zijn niet vertegenwoordigd in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het orgaan van de Verenigde Naties waar maritieme wet- en regelgeving wordt gemaakt. De IMO werkt, tot nu toe mede op aandringen van Nederland, aan strengere regels voor het bepalen van het exacte gewicht van containers. Nu de Nederlandse steun voor dit voorstel komt te vervallen vertrouwen verladers erop dat ook in de IMO het debat over de effectiviteit van de maatregel op gang komt. (DvdM)

via: www.schuttevaer.nl