De minimale call size van dertig containers in de haven van Antwerpen voor de containerbinnenvaart wordt ingevoerd per 5 november 2018. Dat is een maand later dan eerder aangekondigd.

Kleinere ladingen kunnen worden gebundeld op de consolidatiehubs. De maatregel is onderdeel van het Actieplan Containerbinnenvaart en moet de congestie bij de containerbinnenvaart verminderen. Het proefproject ‘Bundelen van containerbinnenvaartvolumes’ geldt voor een periode van 2 à 3 maanden. Daarna wordt het geëvalueerd en eventueel definitief doorgevoerd.

Acht terminals

Containerbinnenschepen in de haven van Antwerpen lopen gemiddeld acht terminals aan per verblijf, zo heeft het havenbedrijf berekend. Uit analyse blijkt dat bijna 60% van de aanlopen van de containerbinnenvaart op de maritieme terminals afkomstig is van lichters met een call size van minder dan dertig moves. Deze lichters vervoeren echter slechts 20% van het totale volume van dit segment.

‘Het bundelen van kleine volumes tot grotere call sizes zorgt voor een minder complex planningsproces en voor een efficiëntere inzet van resources door terminal- en binnenvaartoperatoren’, meldt Port of Antwerp. ‘Dit zal gepaard gaan met een structureel vlotter afhandelingsproces bij de maritieme terminals en een betere doorstroming van de containers in de Antwerpse haven.’

Terminals

Lichters die in totaal dertig of meer containers lossen of laden, kunnen de maritieme containerterminals in de haven nog rechtstreeks aanlopen. Het betreft de terminals van PSA (K913 en K869), DP World (K1700) en MPET (K1742).

Binnenvaartoperatoren die met calls kleiner dan dertig moves (som af- en bijladen per aanloop) de maritieme terminals willen aanlopen, dienen hun volumes te consolideren zodat ze de minimum call size bereiken. Dat kan door een samenwerking op te zetten met andere operatoren of containers uit te wisselen op consolidatiehubs in het achterland en de haven.

Kosten

De hubs zorgen voor de tijdige aflevering van de geconsolideerde lading aan de maritieme terminals tegen een vast transporttarief per hub. De overslagkosten op de hub voor de binnenvaartoperator blijven tijdens de proefperiode beperkt tot 5 euro per container in het achterland en 10 euro per container in de haven. De hubs factureren dit bedrag rechtstreeks aan de gebruiker. Voor het transport maken ze gebruik van de eigen binnenvaartdiensten of die van andere binnenvaartoperatoren op basis van een neutrale regie.

‘De hubs streven ernaar dat binnenvaartoperatoren gemiddeld op maandbasis evenveel containers laden als lossen, zodat de extra kosten voor de binnenvaartoperatoren minimaal blijven’, zegt Port of Antwerp.

Consolidatiehubs

De consolidatiehubs bevinden zich op de volgende plaatsen:

In het havengebied:

  • PSA Antwerp kade 667 (bundeling voor rechteroever)
  • ATO kade 364 (bundeling voor zowel linker- als rechteroever)

In het achterland:

  • corridor Albertkanaal: BCTN Meerhout en Haven Genk NV
  • corridor Brussel-Schelde: TCT Willebroek
  • corridor Zuid en Midden Nederland en Rijn-Maas: CCT Moerdijk, LCG Gorinchem, DeCeTe Duisburg
  • corridor Terneuzen-Gent-Noord-Frankrijk: Stukwerkers Gent

Consolidatiehubs, Antwerpen

Centrale lichterplanning

Een ander proefproject uit het actieplan containerbinnenvaart is centrale lichterplanning, dat start op 1 oktober. Eén centrale cel maakt de planning van los- en laadoperaties van lichters. Deze cel doet dat voor de containerterminals van PSA, DP World en MPET en volgt deze nadien nauwgezet op. Dit gebeurt aan de hand van een specifieke planningssoftware en het aanmeldingssysteem BTS (Barge Traffic System). Dat moet zorgen voor vereenvoudiging en optimalisering van de planningscyclus, met als resultaat een gepland vaarschema per lichter zonder conflicten.

Lees ook: Minimale call size van 30 containers in Antwerpen