De haven van Antwerpen voert vanaf oktober een minimale call size in van 30 containers voor de afhandeling van de containerbinnenvaart. Dat is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de congestieproblemen op te lossen.

Havenbedrijf Antwerpen informeerde dinsdag tijdens een voorlichtingsbijeenkomst diverse stakeholders over het actieplan. Andere maatregelen zijn het opleiden van 780 extra havenarbeiders, het invoeren van een centrale lichterplanning en digitalisatie.

Minimale call size

‘De invoering van de minimale call size is eigenlijk de meest ingrijpende maatregel’, licht voorzitter Lennart Heip van de Belgische verladersorganisatie OTM toe. ‘Maar we hebben goede hoop dat de extra kosten opwegen tegen de verminderde congestie.’

In de haven komt een aantal consolidatiehubs. Daar worden kleinere barges voor de verschillende corridors gecombineerd met andere kleine barges. Dat leidt echter wel tot hogere kosten vanwege de extra tussenstop. Er vindt immers een extra lading of lossing plaats.

Consolidatietoeslag

De consolidatietoeslag is vastgesteld op 5 euro richting het achterland en 10 euro richting de haven. ‘Dat is echter niet kostendekkend’, weet Heip. Daarom stellen Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse overheid hier bovenop de eerste drie jaar jaarlijks 8 miljoen euro subsidie beschikbaar. Die subsidie moet echter wel nog goedgekeurd worden door de EU.

Heip: ‘De toeslag zal uiteraard worden doorberekend aan de ladingeigenaren. Toch zijn we akkoord. Hopelijk is de congestietoeslag straks niet meer nodig, dan gaat dat een stuk compensatie bieden. Ook een efficiëntere afhandeling van de barges levert geld op.’

Proefperiode

De proefpriode met de minimale call size van 30 containers begint op 1 oktober 2018 en wordt na drie maanden geëvalueerd. Heip: ‘De haven zal bijsturen indien nodig. Of de maatregelen zelfs terugdraaien mocht blijken dat ze niet werken. We steunen in ieder geval de richting die door het havenbedrijf is ingezet.’

Verder komt er vanaf september een centrale lichterplanning met 24/7-diensten. Hierbij is afgesproken met de terminals dat er altijd een ploeg beschikbaar is voor de containerbinnenvaart. Heip: ‘Tijdens de congestieperiode bleek dat er soms tijdens diverse opeenvolgende shifts niemand zich met containerbinnenvaart bezighield. Dat komt nu hopelijk niet meer voor.’

Ook zet Antwerpen in op digitalisatie. Centraal hierbij staat het vroeger delen van informatie, waardoor alle partijen efficiëntiewinsten kunnen realiseren.

Rotterdam

‘De oplossingsrichtingen zijn vergelijkbaar als in Rotterdam. Het pakket dat nu er ligt is positief en zal op termijn bijdragen aan een betere afhandeling’, verwacht Jurgen van der Sloot, die namens de Nederlandse verladersorganisatie Evofenedex bij de bijeenkomst was.

Terminalgroep BCTN laat ook weten blij te zijn met de aandacht die Havenbedrijf Antwerpen geeft aan het probleem met de congestie. ‘BCTN wil vaste vensters waarbinnen de barges als in een busdienst afgewikkeld kunnen worden door de deep-sea terminals. Hier hoort een minimale call size bij, waar we aan kunnen voldoen door binnen onze groep te bundelen per deep-sea terminal. En door open te staan voor samenwerking met andere partijen’, aldus BCTN-directeur Joop Mijland.