0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

‘Nextlogic bereikt mijlpaal, maar we zijn er nog niet’

Een column van Sjoerd Sjoerdsma, programma manager Nextlogic

Vier jaar geleden is het project Nextlogic gestart om met alle betrokken partijen in de containerbinnenvaartketen het vervoer en de afhandeling in de Rotterdamse haven efficiënter en betrouwbaarder te maken. Sindsdien zitten vertegenwoordigers van tientallen bedrijven, van zeehaventerminals, depots, barge operators, inland terminals en rederijen, tot het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat met elkaar om de tafel. Met het ondertekenen van de opdracht voor de bouw van de neutrale planningstool BREIN op 24 juni is een belangrijke mijlpaal bereikt.

sjoerd-sjoerdsma

Deze geautomatiseerde planningstool speelt een cruciale rol bij de neutrale, integrale planning van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven en is een belangrijk middel bij het behalen van de doelen van Nextlogic. BREIN zal in de toekomst de vraag naar en het aanbod van afhandelcapaciteit inplannen. De realisatie van BREIN heeft echter alleen zin als iedereen erachter staat en er ook gebruik van gaat maken. We hebben nu met zijn allen geconcludeerd: we investeren al zo lang tijd, geld en energie in dit project; de samenwerking is sterk genoeg. We gaan het gewoon doen.

Toch is de ondertekening van het contract met softwareontwikkelaar Quintiq vooralsnog slechts een symbolische stap. We zijn er nog niet. De bouw start in 2015 en neemt het grootste deel van 2016 in beslag. In 2017 volgt dan een grootschalige praktijkproef en wordt BREIN in gebruik genomen. We zijn dus nog zeker twee jaar bezig. Maar alhoewel een neutrale, integrale planning een belangrijke pijler van Nextlogic is, betekent het niet dat we in de tussentijd geen verbeteringen kunnen bereiken.

Dit jaar kunnen de eerste functionaliteiten voor nieuwe of verbeterde informatie-uitwisseling in de praktijk worden toegepast. Deze leveren meer inzicht in de status van containers, calls, reizen en de afhandelcapaciteit. Voorwaarde is dat de kwaliteit van de informatie op orde is en tijdig wordt aangeleverd door de verschillende partijen. Dat gaat niet vanzelf en vraagt van iedereen forse inspanningen. De doorlooptijd van deze acties is dan ook ruim. Omdat het technisch niet simpel is, maar ook omdat het de eerste keer is dat dit zo breed vanuit de markt wordt neergezet.

De winst van Nextlogic zit hem niet alleen in slimme IT-systemen, die informatie-uitwisseling en planning mogelijk maken. Nextlogic gaat ook vooral over ketensamenwerking, waarbij partijen gezamenlijk een hoger doel nastreven: een efficiëntere en betrouwbaardere containerbinnenvaart en daarmee een aantrekkelijkere haven. Dat is een ingewikkelde opgave. Zowel inhoudelijk, als in onderlinge verhoudingen. Bedrijven hebben door de intensieve en uitdagende samenwerking de afgelopen jaren een kijkje in elkaars keuken gekregen. Men ziet waar elkaars problemen zitten en probeert daar samen oplossingen voor te bedenken op een andere wijze dan tot nu toe. Daarbij is het streven dat ‘wij tegen zij’ vervangen wordt door ‘hoe kunnen we samen tot een oplossing komen?’

Het feit dat de betrokkenen al lange tijd onverminderde inzet tonen om de resultaten te bereiken, ondanks dat ze soms in de dagelijkse praktijk tegenstellingen en operationele problemen ervaren, is ongekend. Alleen dat al is een enorme prestatie en heeft de afgelopen jaren tot kleine doorbraken geleid. De mijlpaal van het tekenen van het contract onderstreept het uitgesproken commitment.

via: www.portofrotterdam.com