0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

Strategische waarde van Amsterdamse haven: verborgen kracht

De strategische waarde van de Amsterdamse haven is als het ware een optelsom van zowel de ‘traditionele economische waarde’ als ook de connectiviteitswaarde van de haven. Met deze benadering van de Erasmus Universiteit, waarbij vooral de strategische waarde van een zeehaven voor de bredere nationale economie wordt vastgesteld, komt de Amsterdamse haven in een nieuwe context te staan. Dat bleek op het symposium in het BIMhuis dat het havenbedrijf donderdag 6 juni organiseerde onder de noemer ‘Havens en regionale ontwikkeling’. Tijdens dit symposium stond de strategische waarde van havens in economische regio’s en de samenhang van havens met hun omgeving centraal, waaronder in het bijzonder het Noordzeekanaalgebied.

Economische bijdrage van de haven

De bijdrage van de haven voor de Nederlandse en regionale economie stond centraal, alsmede de verbindingen—de strategische connectiviteit—van de haven met voor- en achterland. Deze benadering vanuit strategische connectiviteit gaat verder dan de zeekade en de directe en zichtbare havenactiviteiten, zo betoogde Bart Kuipers, Director Business Development for Erasmus Smart Port Rotterdam van de Erasmus Universiteit. Ook Olaf Merk, Senior beleidsadviseur bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hield een presentatie, net als Marcel van Bijnen, directeur regio Drechtsteden, over de samenwerking “Haven Dordrecht en Havenbedrijf Rotterdam”

Kansen cacao, staal en energie

Internationaal staat de Amsterdamse haven hoog aangeschreven en is de haven zeer kansrijk op de clusters cacao, staal en energie. De Amsterdamse haven blijkt ‘de voorraadkast’ van de metropoolregio en het Noordzeekanaal gebied, omdat 57 procent van de import in de regio zelf wordt gebruikt. Meer dan de helft van de aangevoerde goederen wordt door bedrijven en consumenten in de directe omgeving van de haven gebruikt en geconsumeerd.

Traditionele havenactiviteiten én connectiviteit

De toekomst van de haven is veelbelovend, wanneer de bedrijven in de haven en het havenbedrijf de prioriteit leggen bij de combinatie van traditionele havenactiviteiten én de connectiviteit. De centrale conclusie is dat de haven van Amsterdam een sterke strategische connectiviteit kent met zowel de wijdere regio—denk aan Almere of de Zaanstreek—, met de groothandel, handel en zakelijke dienstverlening in de stad Amsterdam en ook met nationale en internationale knooppunten. Deze strategische connectiviteit is de kern van de strategische waarde van de haven van Amsterdam.

Strategische vernieuwing en innovatie

De kansen voor de haven liggen op het gebied van exploreren, waarmee bedrijven en het havenbedrijf de internationale concurrentiekracht fors kunnen vergroten. Het versterken van de exploratiefocus van bedrijven in de haven, waarbij de strategische aandacht zich met name richt op vernieuwing en innovatie is van groot belang voor de versterking van het internationale concurrentievermogen van de haven van Amsterdam. Juist deze strategische vernieuwing en innovatie van bedrijven in de havenregio en van het havenbedrijf is van belang voor het behouden en versterken van de strategische waarde van de regio. Het biedt een sterke internationale positionering en daarmee een stevige basis voor de toekomst. De bezoekers van het symposium voorspelden dat binnen een paar jaar intensieve samenwerking binnen de regio een feit is, mogelijk via aandeelhouderschap in het havenbedrijf.

via: www.portofamsterdam.nl