0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

Verladers klagen over congestie

De aanhoudende congestie in de Rotterdamse haven vormt een toenemend probleem voor exporteurs en importeurs.

Volgens de EVO hebben verladers steeds meer last van de vertragingen en worden ze geconfronteerd met extra kosten.

De extra kosten vloeien voort uit de toeslagen die veel vervoerders, zoals barge en feeder operators, in rekening brengen. Die proberen zo op hun beurt een deel van de vertragingsschade te compenseren. De EVO zegt zich grote zorgen over de extra kosten de vertragingsschade te maken.

De vertragingen vinden hun oorsprong in capaciteitsproblemen van de Delta Terminal van ECT op de Maasvlakte, maar werken door bij andere terminals, waaronder de Euromax Terminal. EVO stoort zich vooral aan de gebrekkige communicatie van ECT en het ontbreken van een prognose met betrekking tot mogelijke oplossingen.

Bierproducent Heineken heeft een deel van zijn export tijdelijk naar Antwerpen verlegd. Dat hangt mogelijk samen met het besluit van de G6-alliantie om zeven schepen uit het Verre Oosten naar Antwerpen in plaats van Rotterdam te sturen.

De eerste daarvan, de ‘Ludwigshafen Express’ van Hapag-Lloyd, wordt vandaag in Antwerpen verwacht. Een barge operator betwijfelt of het verschuiven van afvaarten een oplossing biedt en stelt dat het om het ‘verschuiven van het probleem’ gaat.

Volgens hem kampt de binnenvaart bij PSA Antwerp inmiddels ook met wachttijden van 24 uur. Hij vreest dat de Belgische feestdag Maria-Tenhemelopneming morgen die problemen zal vergroten.

via: www.nieuwsbladtransport.nl