0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

VRC Voorzitter Albert Thissen: "INTERNE BAAN MAASVLAKTE I en II BELANGRIJKE LOGISTIEKE VOORWAARDE"

 “Een deel van het voordeel van de prachtige Maasvlakte 2 wordt niet benut, als de interne baan tussen Maasvlakte I en Maasvlakte 2 niet tijdig wordt verlengd naar de nieuwe terminals die volgend jaar operationeel zullen zijn. De kosten van de verlenging zal in de tientallen miljoenen euro lopen, maar daarvoor kan een oplossing komen.”

Dat zei Vereniging Rotterdamse Cargadoors (VRC) voorzitter Albert Thissen gisteren net voor de opening van de netwerkbeurs Shiplink in Rotterdam door havenwethouder Jeannette Baljeu. Daar meldde ze terloops de mogelijke nauwere samenwerking met Zeeland Seaports, als deze het pad van verzelfstandiging heeft afgelopen.
Baljeu is het met Thissen eens dat de Maasvlakte 2 optimaal moet worden ingericht en dat een interne baan met aansluitingen ten behoeve van met name binnenvaart en spoor daarbij hoort. Een werkgroep onder voorzitterschap van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) met terminal operators, logistieke dienstverleners en binnenvaartvertegenwoordigers overlegt al over de wenselijkheid van een interne baan, een mogelijk verdeelcentrum tussen de ECT terminal en de huidige zowel als nieuwe APM Terminal en RWG op Maasvlakte 2 voor containers die door de binnenvaart en spoor worden aan- en afgevoerd.

Thissen wees in die context ook op de empty container depots die profijt zouden kunnen hebben van aansluiting met de interne baan. Hij geeft critici gelijk dat het denken over die interne baan aan de late kant komt, maar niet te laat zal zijn als de werkgroep na de zomer daarover beslissingen neemt. Maasvlakte 2 als geheel vindt hij namens de VRC achterban een goede zaak. “De nieuwe capaciteit schept ruimte voor groei voor de komende decennia. Terminal operators RWG en APMT hebben klanten en zullen hun business cases vast goed hebben gedaan.”

Voor de VRC staat het vast dat Maasvlakte 2 – evenals destijds de bestaande Maasvlakte – voor de toekomst is gebouwd en er binnen afzienbare tijd geen sprake zal zijn van overcapaciteit. Het voorstel van Europees Commissaris Sim Kallas om meer lading naar zuidelijke Europese havens te laten gaan, wekt bevreemding. Noord-Europese havens bedienen immers twee derde van industrieën en consumenten die in Noordwest Europa werken en wonen.

De suggestie vanuit Brussel dat havenbeheerder HBR zou concurreren met private partijen en daarom vennootschapsbelasting moet gaan betalen, wijst de VRC van de hand. Heffing van vennootschapsbelasting zou niet alleen onterecht zijn, maar ook leiden tot een lager investeringsniveau en hogere kosten voor de gebruikers van de haven. Thissen: “De Nederlandse regering moet dat in Brussel uitleggen. Transparantie is goed, dus zouden Europese havens in het algemeen moeten aangeven hoe ze gefinancierd worden. Laat de Europese Commissie onderzoeken en duidelijk aangeven waar er onterechte concurrentie plaats heeft doordat havens geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen, maar wel concurreren met private partijen. Het zou toch te gek zijn als juist Brussel er voor zorgt dat er een unlevel playing field komt voor Rotterdam! ”

via: www.shipagents.nl