0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

Weegplicht gaat voor vertragingen zorgen

Reachstacker-WM

Verladers, expediteurs en reders verwachten allemaal dat de invoering van de weegplicht op 1 juli voor vertragingen in de transportketen zal zorgen.
Dat blijkt uit een enquête van Drewry die in totaal 188 bedrijven heeft ondervraagd.

Verladers zien de problemen wel het minst zwart in van de drie partijen. 55% van de 49 verladers verwacht dat de invoering van de weegplicht voor vertragingen zal zorgen. Onder de reders verwacht 67% van de 31 ondervraagde bedrijven vertraging en onder de expediteurs is dit percentage 87% (39 bedrijven).

Gevreesd werd dat de invoering van de weegplicht zou zorgen voor en ladingverschuiving van de zee- naar de luchtvaart, maar dat is volgens verladers niet of nauwelijks aan de orde. In anonieme reacties klagen verladers en expediteurs vooral over onduidelijke communicatie en een gebrek aan uniformiteit.

Uit een analyse van de nationale akkoorden door Nieuwsblad Transport blijkt dat verreweg de meeste IMO-lidstaten nog niet zijn voorbereid op de invoering van de weegplicht en ook in landen die wel regels hebben opgesteld blijven belangrijke vragen vaak nog onbeantwoord. Slechts 19 van de 162 IMO-lidstaten hebben een nationaal akkoord opgesteld en daarvan zijn zeker de helft nog niet definitief, maar voorstellen.

Binnen Europa hebben tot nu toe alleen Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland en Italië duidelijke regels opgesteld. België heeft ook regels opgesteld, maar deze zijn nog niet definitief. De verschillen onderling zijn groot. Nederland en Groot-Brittannië hanteren toegestane foutmarges van 5%, Italië van 3% en België wil dit op 2% vaststellen. Denemarken staat in het eerste jaar een afwijking van 1 ton toe en wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. In Duitsland is de toegestane foutmarge beperkt tot nauwkeurigheidsgraad van de gecertificeerde weegapparatuur.

Op wereldwijde schaal worden de verschillen nog groter. Zo zijn er landen waar het overtreden van de regelgeving alleen resulteert in het niet laden van de container en landen waar overtreding kan worden bestraft met boetes of gevangenisstraf. Landen die tot nu toe het instellen van boetes hebben aangekondigd zijn Groot-Brittannië, Denemarken, Zuid-Afrika. Naar verluidt gaan ook Japan en Canada een boetebeleid voeren, maar officiële bevestiging hiervan heeft Nieuwsblad Transport nog niet.

Een land dat een heel eigen benadering van de weegplicht heeft is Israël. Daar worden per 1 juli alle containers door terminals, inlandterminals en spoorvervoerders gewogen. Verladers mogen ook zelf een VGM aanleveren, maar de VGM van de terminals is leidend. Toegang van de container tot een schip wordt alleen ontzegd wanneer het maximale brutogewicht van de container wordt overschreden.