0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

Weegplicht kan worden uitgesteld

image001

De weegplicht van containers kan een jaar worden uitgesteld middels een artikel in de SOLAS-conventie van de IMO. In verschillende landen wordt over deze optie gedebatteerd.

Artikel VIII, lid VII deel 2 van de Safety of Lives at Sea (SOLAS) conventie schrijft voor dat elk ondertekenend land kan besluiten om de ingang van een bepaalde wijziging met maximaal één jaar uit te stellen, of voor een periode met een duur die is vastgesteld door een twee derde meerderheid van de ondertekenende landen. De gewichtsverificatie van de containers valt ook onder de SOLAS-conventie want het doel ervan is om de veiligheid aan boord van schepen te vergroten.

Een land dat uitstel van invoering wil, hoeft dit enkel voor de deadline van 1 juli 2016 aan te geven. Dit uitstel geldt dan alleen voor het aanvragende land.

In verschillende landen wordt nu gediscussieerd over vertraging. Volgens berichtgeving van Journal of Commerce zou Rusland een dezer dagen uitstel willen aanvragen. In de Verenigde Staten pleit een groep agriculturele verladers ook voor uitstel. Zij willen dat de Coastguard de regel niet invoert totdat de vijftien belangrijkste handelspartners van het land dit hebben gedaan. Tegen de Wall Street Journal heeft de US Coastguard gezegd dat uitstel geen optie is, maar dat de autoriteit niet van plan is streng te handhaven. Dat acht de Coastguard een taak van de reders. Containers die geen juist gewichtsdocument hebben zullen dus geen boete krijgen, maar lopen wel het risico niet te worden geladen.

In Nederland lijkt uitstel vooralsnog onwaarschijnlijk.

Via: nieuwsbladtransport.nl