0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

Winst Havenbedrijf Rotterdam licht gedaald

Het resultaat van het Havenbedrijf over 2013 bedraagt € 227 miljoen. Dat is € 1 miljoen minder dan het resultaat over 2012. Door grote investeringen in met name Maasvlakte 2 zijn de rentelasten en afschrijvingen fors gestegen. De inkomsten uit het havengeld namen af. Daar staat tegenover dat  de inkomsten uit de verhuur van terreinen groter waren, vooral door uitgifte van nieuwe terreinen en door de integratie van de zeehaven van Dordrecht. Het Havenbedrijf wist de kosten onder controle te houden. Financieel directeur Paul Smits: “Na jaren van stijgende winsten is het resultaat van het Havenbedrijf dit jaar licht gedaald. Dat is niet onverwacht. Door de omvangrijke investeringen in de afgelopen jaren zijn onze schulden opgelopen tot € 1,2 miljard. Dat betekent dat onze rentelasten ook flink toenemen. Gecombineerd met de iets terugvallende overslag zorgt dat voor een licht gedaalde winst. Die winst hebben we nodig om te kunnen blijven investeren in de haven en tegelijk onze schuldpositie te verlichten.”

In totaal namen de bedrijfsopbrengsten toe met 4,0% tot € 639,9 miljoen, € 24,6 miljoen meer dan in 2012. De kosten waren onder controle. De personeelslasten stegen met 1%, gedreven door pensioenkosten. Het resultaat uit deelnemingen bedroeg € 9,4 miljoen, € 2,3 oftewel 33% meer dan het jaar ervoor. Deze positieve ontwikkeling is vooral te danken aan de succesvolle deelnemingen in de haven van Sohar (Oman).De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. De inkomsten uit de verhuur van terreinen stegen met € 29,8 miljoen (+10,2%) tot € 321,5 miljoen. Oorzaken hiervoor zijn met name de uitgifte van nieuwe terreinen op Maasvlakte 2 en in de Europoort, de aankoop van een terrein in de Botlek en de integratie van de haven van Dordrecht. De havengelden daalden met € 4,7 miljoen (-1,5%) tot € 302,6 miljoen. Daarmee daalden de havengelden iets harder dan de overslag. Oorzaak is de additionele herstelkorting van 2% die in 2013 op de havengelden is verleend.

Investeringen
Het Havenbedrijf investeerde in 2013 € 262,9 miljoen. Dat is minder dan de € 625,7 miljoen die in 2012 geïnvesteerd werd. Het lagere investeringsniveau wordt veroorzaakt door het afronden van de eerste fase van Maasvlakte 2. In Maasvlakte 2 werd € 108,9 miljoen geïnvesteerd, in het overige havengebied € 153,9 miljoen. Dat is nog steeds aanzienlijk in vergelijking met het resultaat van € 227 miljoen. Dit is kenmerkend voor de investeringsmachine die het Havenbedrijf in feite is.

Dividend
Het Havenbedrijf stelt voor om  over 2013 in totaal € 87,4 miljoen als dividend uit te keren  aan haar aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70%) en de Staat (30%).
De gemeente ontvangt in het voorstel € 61,9 miljoen, de Staat € 25,5 miljoen. Over 2012 keerde het Havenbedrijf € 85,6 miljoen dividend uit.

Geïntegreerd jaarverslag
Sinds 2009 integreert het Havenbedrijf haar financiële jaarverslag en het MVO-verslag, omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen ingebed is in de onderneming. Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft Ernst & Young Accountants LLP een gecombineerde controleverklaring  afgegeven voor het jaarverslag. Het verslag heeft van Global Reporting Initiative het predicaat A+ gekregen, wat staat voor het hoogste niveau in transparante verslaglegging. Sinds 2009 wordt het jaarverslag niet meer gedrukt en verschijnt het alleen nog op de website www.portofrotterdam.com.

Qatar, August 15, 2023QTerminals Group (51% Qatar Ports Management Company Q.C.S.C (Mwani Qatar) and 49% Qatar Navigation Q.P.S.C (Milaha)) has acquired a majority stake in “Kramer Holding B.V.”, a provider of integrated logistics and container services located in the Port of Rotterdam in the Netherlands.

The acquisition of Kramer Group represents an important milestone in the expansion of QTerminals, as the Port of Rotterdam is the largest port in Europe and is a significant addition to QTerminals Group’s record of success in diversifying its operations. In addition, this acquisition further reinforces QTerminals Group’s commitment to contribute towards Qatar National Vision 2030 which aims for the diversification of the national economy and foreign investments.

The CEO of QTerminals, Mr. Neville Bissett, stated: “Kramer Group is an important strategic step for QTerminals as we will expand our presence into Europe’s largest port. Kramer Group complements QTerminals and adds existing business, a robust value-creating service offering and European network to QTerminals portfolio.
Kramer Group has both core and strategic importance to the Port of Rotterdam, as it supplements the Port’s activities whilst having direct access to the deep-sea terminals of the Port of Rotterdam.
The acquisition of the Kramer Group by QTerminals allows its entry and presence in the largest port in Europe which makes QTerminals Group’s position stronger in relation to future opportunities in Europe and other developed global markets.
The presence of QTerminals in the Port of Rotterdam is strategic and reputable for QTerminals Group in particular and for the State of Qatar in general as QTerminals Group’s profile will become known in the largest European port..

“I’m very excited about this significant milestone in the journey of our family business which started 60 years ago by my father. Today, we mark the beginning of a new chapter joining forces with QTerminals. I believe that their expertise, resources, and industry insights will enable us to expand our horizons and explore untapped opportunities. Whilst maintaining our culture, organization, core team and our commitment to delivering the superior quality services to our clients in almost all aspects of container logistics”, said André Kramer, CEO of the Kramer Group.
By acquiring Kramer Group, QTerminals will continue to develop its world leading technical and operational know-how to enhance and optimize its potential as one of the leading providers of integrated container logistics services in Europe.

Kramer Group’s development and growth in recent years are indicators of good corporate management and governance of the organization. “Following our assessment of the current organization, we are excited to retain and welcome Kramer’s key management personnel and employees into QTerminals, including Mr André Kramer, who will continue as Chief Executive Officer” said Neville Bissett.

About Kramer Group

The Kramer Group is an integrated container handling and storage, terminal, container development and logistics services provider, located in the Port of Rotterdam, and is the only independent terminal in the Maasvlakte area, and one of the few multi-user depot terminals in the port.

The Company operates in six different locations with network access to the principal terminals, of which five are at the Maasvlakte and one at the Eem-/Waalhaven, and has tri-modal transport options via rail, water and road.