0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

Winst Havenbedrijf Rotterdam licht gedaald

Het resultaat van het Havenbedrijf over 2013 bedraagt € 227 miljoen. Dat is € 1 miljoen minder dan het resultaat over 2012. Door grote investeringen in met name Maasvlakte 2 zijn de rentelasten en afschrijvingen fors gestegen. De inkomsten uit het havengeld namen af. Daar staat tegenover dat  de inkomsten uit de verhuur van terreinen groter waren, vooral door uitgifte van nieuwe terreinen en door de integratie van de zeehaven van Dordrecht. Het Havenbedrijf wist de kosten onder controle te houden. Financieel directeur Paul Smits: “Na jaren van stijgende winsten is het resultaat van het Havenbedrijf dit jaar licht gedaald. Dat is niet onverwacht. Door de omvangrijke investeringen in de afgelopen jaren zijn onze schulden opgelopen tot € 1,2 miljard. Dat betekent dat onze rentelasten ook flink toenemen. Gecombineerd met de iets terugvallende overslag zorgt dat voor een licht gedaalde winst. Die winst hebben we nodig om te kunnen blijven investeren in de haven en tegelijk onze schuldpositie te verlichten.”

In totaal namen de bedrijfsopbrengsten toe met 4,0% tot € 639,9 miljoen, € 24,6 miljoen meer dan in 2012. De kosten waren onder controle. De personeelslasten stegen met 1%, gedreven door pensioenkosten. Het resultaat uit deelnemingen bedroeg € 9,4 miljoen, € 2,3 oftewel 33% meer dan het jaar ervoor. Deze positieve ontwikkeling is vooral te danken aan de succesvolle deelnemingen in de haven van Sohar (Oman).De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. De inkomsten uit de verhuur van terreinen stegen met € 29,8 miljoen (+10,2%) tot € 321,5 miljoen. Oorzaken hiervoor zijn met name de uitgifte van nieuwe terreinen op Maasvlakte 2 en in de Europoort, de aankoop van een terrein in de Botlek en de integratie van de haven van Dordrecht. De havengelden daalden met € 4,7 miljoen (-1,5%) tot € 302,6 miljoen. Daarmee daalden de havengelden iets harder dan de overslag. Oorzaak is de additionele herstelkorting van 2% die in 2013 op de havengelden is verleend.

Investeringen
Het Havenbedrijf investeerde in 2013 € 262,9 miljoen. Dat is minder dan de € 625,7 miljoen die in 2012 geïnvesteerd werd. Het lagere investeringsniveau wordt veroorzaakt door het afronden van de eerste fase van Maasvlakte 2. In Maasvlakte 2 werd € 108,9 miljoen geïnvesteerd, in het overige havengebied € 153,9 miljoen. Dat is nog steeds aanzienlijk in vergelijking met het resultaat van € 227 miljoen. Dit is kenmerkend voor de investeringsmachine die het Havenbedrijf in feite is.

Dividend
Het Havenbedrijf stelt voor om  over 2013 in totaal € 87,4 miljoen als dividend uit te keren  aan haar aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70%) en de Staat (30%).
De gemeente ontvangt in het voorstel € 61,9 miljoen, de Staat € 25,5 miljoen. Over 2012 keerde het Havenbedrijf € 85,6 miljoen dividend uit.

Geïntegreerd jaarverslag
Sinds 2009 integreert het Havenbedrijf haar financiële jaarverslag en het MVO-verslag, omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen ingebed is in de onderneming. Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft Ernst & Young Accountants LLP een gecombineerde controleverklaring  afgegeven voor het jaarverslag. Het verslag heeft van Global Reporting Initiative het predicaat A+ gekregen, wat staat voor het hoogste niveau in transparante verslaglegging. Sinds 2009 wordt het jaarverslag niet meer gedrukt en verschijnt het alleen nog op de website www.portofrotterdam.com.