0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

Constructief overleg efficiëntere afhandeling containerbinnenvaart leidt tot actieplan

Nederlandse, Duitse en Zwitserse vertegenwoordigers van verladers, expediteurs, barge-operators, inland-terminals en containerterminal operators en reders hebben constructieve afspraken gemaakt over de efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart in de logistieke keten van en naar Rotterdam. Op verschillende deelterreinen werken deze partijen in werkgroepen de komende tijd verder aan mogelijke oplossingen voor de knelpunten die gezamenlijk op een rij zijn gezet, waarvan een deel werkt aan oplossingen op de korte termijn en anderen analyseren de hele supply chain. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft toegezegd de verdere uitwerking van deze plannen te faciliteren met vervolgoverleg. Tevens stelt het Havenbedrijf maximaal 3 miljoen euro beschikbaar ter financiering van initiatieven uit de markt die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren.

Alle betrokkenen kwamen op uitnodiging van het Havenbedrijf Rotterdam vrijdag 8 september voor het eerst samen in Rotterdam om de verschillende signalen van de laatste maanden over oplopende wachttijden te bespreken. In de haven van Rotterdam worden jaarlijks ruim 12 miljoen eenheden containers overgeslagen, waarvan er circa 3 miljoen per binnenvaartschip worden aan- en afgevoerd.

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: “Ik ben verheugd dat we vandaag een heel goed en constructief gesprek hebben gehad met alle betrokkenen. Het is zeer hoopvol om te merken dat er bij partijen de bereidheid is om in de veranderende en concurrerende containermarkt het gezamenlijke belang van snelle en efficiënte afhandeling voorop te blijven stellen. Het is essentieel dat ieder vanuit zijn eigen rol beseft dat de containeroverslag gebaat is bij een soepele logistieke keten.”

Plannen
De vertegenwoordigers van verladers, expediteurs, barge-operators, inland-terminals en containerterminal operators en reders uitten hun zorgen over de huidige situatie en gaven aan welke mogelijkheden in hun ogen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de afhandeling van de binnenvaart. Het Havenbedrijf Rotterdam zette op de bijeenkomst uiteen welke initiatieven al door de markt worden genomen om de situatie te verbeteren. Zo werkt het Havenbedrijf aan een verbinding tussen de containerterminals op de Maasvlakte waardoor containers eenvoudig uit te wisselen zijn. Ook werkt het Havenbedrijf aan digitale oplossingen voor beter inzicht in de beschikbaarheid van binnenvaartcapaciteit en de mogelijkheid om nog beter lading en capaciteit op elkaar af te stemmen.

Het Havenbedrijf stelde vrijdag bovendien 3 miljoen euro beschikbaar om gezamenlijke plannen van marktpartijen die leiden tot een meer efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart te ondersteunen. In de komende maanden worden gezamenlijk plannen beoordeeld van marktpartijen die leiden tot een betrouwbare en efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart. Om aanspraak te maken op een lening uit het fonds van 3 miljoen euro moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De volgende bijeenkomst is gepland voor november om de voortgang te bespreken.

Signalen
De bijeenkomst volgde op verschillende signalen over oplopende wachttijden voor de containerbinnenvaart. Zowel in Nederland als in andere landen trokken diverse binnenvaart- en transportorganisaties aan de bel over de in hun ogen te lange wachttijden, zowel in de Rotterdam als in Antwerpen.

De laatste maanden waren er door verschillende omstandigheden periodes waarin de wachttijden voor het bargeverkeer opliepen naar bovengemiddelde niveaus. Zo hebben de Rotterdamse containerterminals in het eerste half jaar een sterke groei in de overslag meegemaakt en moesten tegelijkertijd onder meer de nieuwe vaarschema’s van de allianties worden ingeregeld. Een cyberaanval bij twee terminals zorgde ervoor dat daar anderhalve week nauwelijks containers geladen en gelost konden worden.

Lijst van deelnemende organisaties:
APMT, BDB, BDI/DSVK, CBRB, Deltalinqs, EBU, ECT, evofenedex, FENEX/TLN, Koninklijke BLN-Schuttevaer, LINc, RWG, SPEDLOGSWISS, SSC, SVS, VRC, VRTO and Port of Rotterdam