0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

ECT stopt met somberen en neemt weer mensen aan

Bij de Rotterdamse containerterminal ECT heeft somberheid plaatsgemaakt voor optimisme. Door de verwachte volumegroei in de containeroverslag is het concern voor het eerst sinds 2008 weer op zoek naar operationeel personeel.

Het bedrijf wil honderd medewerkers werven voor de afhandeling van schepen, meldde het dinsdag. Die aankondiging staat in schril contrast met de pessimistische uitlatingen van het concern in de afgelopen jaren.

‘De volumes zijn goed. En de economie groeit’, licht een woordvoerder toe. Ceo Leo Ruijs zegt in een verklaring ‘weer aan de toekomst te bouwen’. Naast honderd nieuwe vaste medewerkers zoekt ECT ook 75 vakantiemedewerkers voor de komende zomervakantieperiode.

Overcapaciteit

De oudste en grootste containerterminal in Rotterdam was tot 2015 bijna-monopolist in de Rotterdamse containeroverslag. Maar met de ingebruikname van nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte, van APMT en RWG, werd de containercapaciteit met 40% uitgebreid.

 

 

De Delta-terminal van ECT op de Rotterdamse Maasvlakte.Foto: Ries van Wendel de Joode/HH

Het bedrijf vreesde voor overcapaciteit in decontaineroverslag en voor het verlies van lading. Het leidde tot een rechtszaak tegen het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), maar de havenbeheerder trof een regeling met de aandeelhouder van ECT, Hutchison Port Holdings.

De visie van ECT leek in eerste instantie bewaarheid te worden, zeker toen in 2016 het containerverkeer in Rotterdam slechts met een schamele 1,2% steeg. Dat kwam doordat de export vanuit China minder groeide, en doordat de haven marktaandeel verloor aan Antwerpen.

De omzet van ECT daalde in dat jaar met 10% en kwam uit op €563 mln, de laagste omzet sinds 2011. Het aantal geladen en geloste containers ging met nagenoeg hetzelfde percentage omlaag. In een verklaring dinsdag erkent Ruijs dat het concern de afgelopen jaren ‘een voorzichtig beleid heeft moeten voeren’.

Ommekeer

Maar over 2017 is de containeroverslag in de Rotterdamse haven weer flink gestegen. Havenbedrijf Rotterdam, dat donderdag de definitieve overslagcijfers bekendmaakt, zei eerder uit te gaan van een toename met 10%. ‘Een fenomenaal herstel’, aldus ceo Allard Castelein van HbR in december.

Rotterdam is goed weggekomen met de nieuwe vaarschema’s die vorig jaar ingingen. Die waren het gevolg van een herschikking van de samenwerkingsverbanden tussen grote containerrederijen, die weer voortkwam uit het grote aantal fusies en overnames in de sector in de afgelopen jaren. Rotterdam heeft door de herschikking veel meer verkeer naar zich toe kunnen trekken waarbij lading van grote schepen wordt overgeslagen naar kleinere schepen.

Die ommekeer heeft bij ECT tot meer vertrouwen geleid. ‘Met het werven van zoveel nieuwe medewerkers spreken we uit dat we vertrouwen hebben in onze klanten, de ontwikkelingen in de markt en in ons eigen bedrijf’, aldus ceo Ruijs.

Honderden miljoenen

De extra inzet van medewerkers is bedoeld om de capaciteit van beide Rotterdamse terminals van ECT structureel te vergroten. Verder wil het bedrijf tijdens de komende werkzaamheden op een van de terminals — de Delta-terminal — voldoende capaciteit ter beschikking hebben.

Op die terminal wordt ‘een uitgebreid vernieuwingsprogramma’ uitgevoerd, waarbij kranen en softwaresystemen worden vernieuwd. Met de vernieuwing is een investering van ‘enkele honderden miljoenen’ gemoeid.

APM Terminals

Ook APM Terminals in Rotterdam is al enige tijd op zoek naar personeel. Volgens directeur Pieter Hartog zijn er tachtig mensen nodig.

De arbeidsmarktontwikkelingen zetten de zorgen van de vakbonden wel in een ander perspectief, aldus Hartog. Vakbond FNV Havens verwachtte dat er over een termijn van enkele jaren zeker 700 banen zouden verdwijnen in de sector. Medio 2016 leidde dat tot een sociaal akkoord met de grote drie terminalbedrijven, waarbij een baangarantie werd gegeven tot juli 2020.

Via: fd.nl