0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

Gezamenlijke evaluatie invoering MCA Road, TAR & tijdsloten bij Kramer-locaties Maasvlakte

Rotterdam

Datum: 30 september 2022

Gezamenlijke evaluatie invoering MCA Road, TAR & tijdsloten
bij Kramer-locaties Maasvlakte

Sinds medio augustus moeten vervoerders containers voormelden bij de RCT- en DCS-terminals van Kramer Group. Dit doen ze via de Portbase-service Melding Container Achterland Road. Parallel hieraan heeft Kramer ervoor gekozen om met tijdsloten te gaan werken. Dit zijn in de eerste plaats maatregelen om de verkeersoverlast rondom deze locaties te reguleren en de verkeersveiligheid te vergroten.

Het voormelden van het bezoek en het gebruik van een TAR moet daarnaast meerdere voordelen gaan bieden voor alle betrokkenen. Want hiermee zal de congestie op het terminalterrein afnemen, is de beschikbare capaciteit veel beter inzetbaar en moet de vervoerder sneller worden geholpen.

De vervoerdersorganisaties hebben zich kritisch uitgelaten over de inrichting en vooral op het oorspronkelijk voornemen om gedurende de hele werkweek te werken met tijdsloten van 1 uur.

Afspraken met vervoerderssector omtrent tijdsloten

Eind augustus hebben Kramer, Havenbedrijf Rotterdam, TLN/Alliantie Zeecontainervervoerders, VERN en Portbase diverse afspraken gemaakt met als doel te komen tot een zo efficiënt mogelijk en werkbaar aan- en afleverproces voor alle partijen (zie eerdere brief). De belangrijkste afspraken/uitgangspunten die partijen zijn overeengekomen:

 • Alleen vervoerders die een voormelding hebben verricht via de service MCA van Portbase en beschikken over een TAR-code kunnen terecht op de locatie
 • Uitsluitend tijdens de piekuren (van 07.00 tot 09.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur) wordt een tijdslot van 1 uur met marge van 15 minuten gehanteerd
 • Buiten de piekuren worden de tijdsloten van 1 uur vervangen door ruime tijdblokken
 • Na 6 weken vindt er een evaluatie plaats tussen eerdergenoemde partijen

Eerste conclusies evaluatie

Inmiddels zijn de eerste ervaringen bij RCT en DCS opgedaan. Reden voor eerdergenoemde partijen om op 26 september samen te komen voor een eerste evaluatie.

Geconstateerd is dat voor ongeveer de helft van alle bezoeken een voormelding wordt verricht. Op basis van deze bevinding is tijdens de evaluatie in gezamenlijkheid besloten dat Kramer op haar Maasvlakte-locaties per 3 oktober gaat starten met het strenger controleren op het gebruik van TAR-codes. Concreet betekent dit dat vervoerders die geen voormelding hebben gedaan via MCA en niet beschikken over een TAR-code voor het betreffende tijdslot de RCT- en DCS-terminals niet meer op kunnen rijden.

Tevens werd geconcludeerd dat de afhandeltijden voor vervoerders, die hebben voorgemeld en in het aangewezen tijdslot de terminal aandoen, lager liggen dan vóór de introductie van de tijdsloten (vooral in de ochtend). De introductie van ‘tijdblokken’ in plaats van tijdsloten van een uur tijdens de daluren pakt ook positief uit. Deze afspraak biedt meer flexibiliteit en leidt tot minder handelingen voor de planners.

Operationele werkgroep

De vervoerdersorganisaties hebben verder aangegeven dat er nog wel diverse operationele en technische verbeteringen te behalen zijn. Besloten is om hiervoor een aparte werkgroep in te richten. Deze werkgroep zou zich dan bijvoorbeeld kunnen richten op de informatievoorziening betreffende de containerlocatie en eventuele wijzigingen hierin. Nu verloopt deze communicatie nog via Facebook, de Kramer-website en matrixborden. De wens vanuit de vervoerders is om dit in de toekomst beter te gaan doen.

Onderbrengen in sectoroverleg

Partijen onderkennen dat het nog te vroeg is om tot echt conclusies te komen. Enerzijds omdat slechts de helft van de bezoeken momenteel wordt voorgemeld. Anderzijds zien vervoerders nog diverse operationele verbeterpunten. Daarnaast zijn zowel de vervoerders als de depots/terminals slechts een schakel in een groter geheel. Besloten is om de meer structurele problematiek onder te brengen in het grotere havenbrede sectoroverleg wegverkeer, waar tevens de containerterminals, cargadoors, expediteurs en verladers vertegenwoordigd zijn.

We zullen u op de hoogte houden over de voortgang van de hiervoor besproken aandachtspunten.

Tot slot, voor de volledigheid, bijgaand voor de locaties van Kramer op de Maasvlakte het overzicht van de tijdvakken waarbinnen een bezoek kan worden aangevraagd en waarvoor een TAR-code wordt afgegeven:

Maandag tot en met vrijdag:

 • van 00.00 tot 07.00 uur  –  tijdblok van 7 uur
 • van 07.00 tot 08.00 uur  –  tijdslot van 1 uur
 • van 08.00 tot 09.00 uur  –  tijdslot van 1 uur
 • van 09.00 tot 15.00 uur  –  tijdblok van 6 uur
 • van 15.00 tot 16.00 uur  –  tijdslot van 1 uur
 • van 16.00 tot 17.00 uur  –  tijdslot van 1 uur
 • van 17.00 tot 23.59 uur  –  tijdblok van 7 uur

Zaterdag en zondag:

 • hele dag  –  tijdblok van 24 uur

Er wordt gewerkt met een marge van 15 minuten voor en 15 min na het afgegeven tijdslot.