0° C
The location could not be found.
Bezoekers Registratie

Welkom bij de Kramer Group

Vul uw gegevens in om u te registreren wanneer u Kramer Group gaat bezoeken.

Komt railterminal Valburg er dan toch?

De railterminal aan de Betuweroute bij Valburg, waar al een jaar of twintig over gesproken wordt, lijkt er dan toch te komen.

Het provinciebestuur van Gelderland heeft overeenstemming bereikt met de gemeente Overbetuwe over de voorwaarden waaronder de terminal gerealiseerd kan worden. Dat akkoord wordt morgenavond voorgelegd aan de gemeenteraad van Overbetuwe en komt waarschijnlijk binnen enkele weken ook in Provinciale Staten, het provincieparlement.

De spoorinfrastructuur ligt er al een jaar of tien en is gelijktijdig aangelegd met de bouw van de Betuweroute, die in 2007 open ging. Het Container Uitwissel Punt (CUP), zoals het project ook wel genoemd werd, is vooral als gevolg van lokaal verzet en hoge aansluitingskosten nooit van de grond gekomen. Het ligt zo’n vijftien kilometer onder Arnhem en ongeveer twintig kilometer van de Duitse grens bij Zevenaar.

Gedeputeerde Bea Schouten (CDA), onder meer verantwoordelijk voor gebiedsopgaven en milieubeleid, is er evenwel van overtuigd dat het deze keer wel gaat lukken. ‘Hier komen water, weg en spoor samen en die unieke logistieke corridor willen we graag benutten’, zegt zij. Daarmee verwijst ze naar de oorspronkelijke plannen voor de bouw van het Multimodaal Transport Centrum (MTC) Valburg, waarin ook uitwisseling van containers tussen spoor en binnenvaart was voorzien. Dat plan is tijdens de bouw van de Betuweroute geschrapt.

Schouten baseert haar optimisme op afspraken met plaatselijke belangenverenigingen, waaronder Buurtvereniging Leefbaar Reeth. Die behartigt de belangen van de ongeveer 35 woningbezitters in het buurtschap met die naam. Een deel daarvan staat direct naast de te ontwikkelen spoorterminal en zal daarvan zeker gevolgen ondervinden.

Secretaris Koos Nijssen van Leefbaar Reeth bevestigt dat er op ‘Ja, mits’-basis overeenstemming met de gemeente Overbetuwe is over de inpassing van de railterminal, maar zegt dat er nog geen bindende afspraken zijn gemaakt. Zo is er volgens hem nog geen compensatieregeling voor huizenbezitters die schade leiden als gevolg van het project.

Het provinciebestuur gaat er van uit dat de aanleg van de terminal over een jaar of twee kan beginnen en dat er uiteindelijk zo’n 350 containers per dag zullen worden overgeslagen. Dat komt overeen met de ongeveer 90.000 containers per jaar, waarop de al tien jaar braak liggende spoorbundel is ontworpen.

Geschreven door: Rob Mackor / Nieuwsblad Transport